فرشته‌ای مشغول کار

Program Picture

سوپ جوجه برای روح

فرشته‌ای مشغول کار
۱۴ اسفند ۱۳۹۸

جناب آقای کورتیس، من طی ماه گذشته مجذوب سخنرانی‌های روزهای یکشنبه شما در سالن فاکس ویلشایر شده‌ام. من چیزهای زیادی از آن ها آموخته‌ام و عقیده دارم که سخنرانی‌های شما بایستی به چاپ برسند تا مردم با خواندن آن‌ها همانند خود من تحت تاثیر روحی و روانی قرار گیرند. من یک پیشنهاد برای شما دارم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه