Program Picture

سوپ جوجه برای روح

غولی در میان مردم
۰۷ اسفند ۱۳۹۸

من معلم هستم و تصور من اینه که اون چه من از شاگردای خودم یاد گرفتم به مراتب بیشتر از اون چیزیه که اونا از من یاد گرفتن. یکی از شاگردام که بعدها لقب غول به خودش گرفت از شاگردای آموزش استثنایی بود و قرار بود کنار شاگردای سالم تحصیل کنه. اون در واقع به قدری استثنایی بود که به همه ما درس داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه