Program Picture

آش و آشیانه

طنز، بذله گویی و شوخ طبعی

۲۳ تیر ۱۳۹۹

طنز و بذله گویی چقدر در زندگی خانوادگی اهمیت دارد؟ طنز با تخریب شخصیت طرف مقابل چه تفاوت‌هایی دارد؟ با ما و مهمانانمان، نیلوفر و هدی در آش و آشیانه همراه باشید تا در حین پختن آش رشته پاسخ آنها به این پرسش‌ها را دریابید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه