Program Picture

آش و آشیانه

تطابق فرهنگی و خانواده

۰۶ مرداد ۱۳۹۹

تطابق فرهنگی به چه معناست؟ شما وقتی در مقابل یک فرهنگ جدید قرار می‌گیرید چه می‌کنید؟ ابرو در هم می‌کشید یا با آغوش باز سعی می‌کنید نسبت به زیبایی‌های آن فرهنگ آشنایی حاصل کنید؟ با ما و مهمانانمان، کیوان و مائده در آش و آشیانه همراه باشید تا در حین پختن کوفته تبریزی پاسخ آنها به این پرسش‌ها را دریابید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه