Program Picture

آش و آشیانه

احترام در خانواده

۲۴ خرداد ۱۳۹۹

معنا و مفهوم احترام چیست؟ آیا میل به احترام گذاشتن یک ویژگی ذاتی در انسان است یا نه، صرفا یک امر قراردادی است؟ آیا همه شایسته احترام هستند؟ آیا همه اشکال و قالب‌های احترام در فرهنگ ایرانی را دوست دارید؟ با ما و مهمانانمان٫ نورا و مبین در آش و آشیانه همراه باشید تا در حین پختن کلم پلو شیرازی پاسخ آنها به این پرسش‌ها را دریابید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه