طلیعه ۱: آزادی‌های فردی و اجتماعی

Program Picture

آفتاب پارس - ویژه رضوان ۱۷۹

طلیعه ۱: آزادی‌های فردی و اجتماعی
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال‌ها بود که تحولات جهان با کندی پیش می‌رفت و اختراعات و اکتشافات معدود و محدود بود. نه از رادیو خبری بود نه از اینترنت. مردم عادی یا سربازِ پادشاهان برای دفاع و جنگ بودن یا رعیتِ اربابان برای کشت و زرع. در چنین حال و هوایی بود که شرافت انسانی و دوری از تقلید کورکورانه، طلیعه‌ای شد که به اراده‌ حق درخشیدن گرفت… حالا و پس از گذشت کمتر از دویست سال این جهش نه تنها باز نمونده و نمی‌مونه، بلکه هر روز بر سرعتش افزوده میشه. دیگه حقوق بشر که سهله صحبت از حقو‌ق حیوانات به میون اومده پس باش تا صبح دولتش بدمد… در این قسمت که با اجرای ایمان ملکوتی تقدیم شما خواهد شد، خانم فرزانه ثابتان نیز میهمان برنامه هستند تا در چالش ۵ دقیقه پنج پرسش شرکت نمایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه