آفتاب پارس - ویژه رضوان ۱۷۹

program picture

آفتاب پارس - ویژه رضوان ۱۷۹

در اردیبهشت سال ۱۳۴۲ خورشیدی، جهان در آستانه‌ تحولی‌ست عظیم. تحولی که شفق آن‌ در سیاهی سیاه‌چال طهران درخشید و سپیده‌اش در باغ رضوان بر جهانیان آشکار شد، تا شمس حقیقت آن جهان را جهانی دیگر سازد و زمین را بهشت برین نماید. ویژه برنامه‌ آفتاب پارس رو به مناسب عید رضوان در اول و نهم و دوازدهمین روز از این ایام تقدیم شما می‌کنیم. با این هدف که ضمن پاس داشتن این روزها و تدارک عیدی فرخنده، نگاهی داشته باشیم به برخی از زمینه‌هایی که به مدد آئین نوین تغییر یافت و یا در شرف تغییر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه