طلیعه ۹: تحری حقیقت و دست‌یابی به اخبار و اطلاعات

Program Picture

آفتاب پارس - ویژه رضوان ۱۷۹

طلیعه ۹: تحری حقیقت و دست‌یابی به اخبار و اطلاعات
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال‌های سال بود که نه امکان تحقیق و مطالعه برای همه‌ مردم فراهم بود و نه علما و امرای عصر علاقه‌ای به این داشتند که مردم خودشون به اطلاعات و منابع دسترسی داشته باشند و از زیر یوغ اون‌ها خارج بشند. سانسور، راه حل دولتمردان بود و تقلید، راه حل علمای دینی. راستش تو همچین شرایط سختی و عدم دسترسی به منابع و اطلاعات خود مردم هم ذهن‌هاشون بسته شده بود و نه تنها از ترس رغبتی به این کارها نداشتند، بلکه خودشون هم اکثر اوقات ابزار دست علما و دولتمردان می‌شدند برای سرکوب هر فکر نو و تازه‌ای. در این زمانه‌ سیاه، طلیعه‌های حرفی نو داشت آشکار می‌شد و حرف اول این نهضت آزادی‌خواه، تحری حقیقت و ترک تقلید بود. پس باید هر چه زودتر در نطفه خفه می‌شد که اگر پشتوانه‌ اراده‌ خداوند رو نداشت واقعا هم با این همه فشار و ارعاب، اثری ازش باقی نمی‌موند. مقارن با ظهور این آئین جدید، صنعت چاپ سرعت گرفت. روزنامه‌ها چاپ شد. کتاب‌ها با تیراژ بالا منتشر شد. عکس و فیلم برای ثبت سند و انتقال حرف و حقیقت به عرصه‌ اطلاع رسانی اضافه شد. رادیو، تلویزیون و سینما به فریاد مردم ناآگاه اومدند و دیگه جایی برای جلوگیری از پیام خداوند و دور جدید امر الهی باقی نموند تا جایی که امروزه به مدد اینترنت، بزرگ‌ترین و نایاب‌ترین کتاب‌ها و منابع در دسترس همه‌ هست و این تازه فقط کمتر از دو قرن بعد از ظهور این آئین جدیده و از نتایج سحر. در این قسمت که با اجرای کوروش فروغی تقدیم شما خواهد شد، فارس هدایتی نیز مهمان برنامه خواهد بود برای شرکت در چالش ۵ دقیقه ۵ پرسش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه