Program Picture

صدا، دوربین، هنرمند

صفا شهیدی – پیانیست و آهنگساز

۰۲ دی ۱۳۹۵

صفا در نهایت فروتنی و تبحر در گوشه خلوت خود به آهنگسازی مشغول است. با او گفتگویی داشتیم در مورد موسیقی و فعالیت‌های هنری او.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه