صدا، دوربین، هنرمند

صدا، دوربین، هنرمند

این برنامه به معرفی هنرهای مختلف از زبان هنرمندان این رشته ها می‌پردازد. کاری از حمید مظفری و آرش راد.

این برنامه به معرفی هنرهای مختلف از زبان هنرمندان این رشته ها می‌پردازد. کاری از حمید مظفری و آرش راد.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه