Program Picture

سوپ جوجه برای روح

شهامت شبیه چیست
۲۵ تیر ۱۳۹۹

من خیلی خوب می‌دونم که شهامت شبیه چیه. من اونو تو پروازی که شش سال پیش انجام دادم دیدم و فقط حالا می‌تونم بدون پر شدن چشمام از اشک از اون خاطره صحبت کنم. از همون لحظه بلند شدن هواپیما معلوم بود که یه جای کار می‌لنگه. هواپیما ناغافل تکونای شدیدی می‌خورد، چند باری به شدت بالا و پایین رفت تا این که …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه