لب پریدگی کوچک بشقاب چینی

Program Picture

سوپ جوجه برای روح

لب پریدگی کوچک بشقاب چینی
۱۸ تیر ۱۳۹۹

اکثر اوقات مادر بتی از اون می‌خواست که برای چیدن میز ناهار خوری از ظروف چینی استفاده کنه. چون این خواسته مادرش دفعات زیادی تکرار میشد، بتی هم هیچ وقت علت یا مناسبت اونو نپرسیده بود. تا این که یه روز داستان خیلی جالبی در مورد ظروف چینی از مادرش شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه