Program Picture

سوپ جوجه برای روح

سه نامه از تدی
۲۸ خرداد ۱۳۹۹

وضعیت تدی خیلی استثنایی بود. اون هیچ علاقه‌ای به مدرسه نداشت. لباساش همیشه کهنه و پر چین و چروک بود. موهاشو هیچ وقت شونه نمی‌کرد، چهره‌اش همیشه خشک و بی‌روح بود. نگاهاشم همیشه گنگ و نامیزون و همه اینا نهایت علاقه‌مند نبودنش به مدرسه رو نشون می‌داد. ولی یه روز تغییر بزرگی تو زندگی‌اش اتفاق افتاد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه