گذشته، حال و آینده ایران از دیدگاه حضرت عبدالبهاء – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

گذشته، حال و آینده ایران از دیدگاه حضرت عبدالبهاء – بخش ۲
۱۵ آبان ۱۳۹۶

بخش دوّم سخنرانی با عنوان “گذشته، حال و آینده ایران از دیدگاه حضرت عبدالبهاء” که در بیستمین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی و در شهر لندن – انگلستان توسّط دکتر شاپور راسخ ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه