نقش زنان در همبستگی جامعه – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

نقش زنان در همبستگی جامعه – بخش ۲
۰۶ آذر ۱۳۹۶

بخش دوّم سخنرانی با عنوان “نقش زنان در همبستگی جامعه” که در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۷ میلادی و در شهر شیکاگو – آمریکا توسط دکتر نیّره توحیدی ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه