فنّ آموزش صلح – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

فنّ آموزش صلح – بخش ۲
۱۱ مرداد ۱۳۹۵

بخش دوّم و پایانی سخنرانی با عنوان “فنّ آموزش صلح” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط دکتر رامین جهانبگلو ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه