فروغ سرزمین مهر – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

فروغ سرزمین مهر – بخش ۲
۰۴ دی ۱۳۹۶

بخش دوم سخنرانی با عنوان “فروغ سرزمین مهر” که در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۷ میلادی و در شهر شیکاگو – آمریکا توسط مهندس فریبرز صهبا ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه