روزنه‌های امید در دنیای پر آشوب امروز – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

روزنه‌های امید در دنیای پر آشوب امروز – بخش ۲
۲۹ خرداد ۱۳۹۶

بخش دوّم سخنرانی با عنوان “روزنه‌های امید در دنیای پر آشوب امروز” که در بیست و ششمین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۶ میلادی و در شهر شیکاگو – آمریکا توسّط دکتر شاپور راسخ ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه