حضرت عبدالبهاء و اجرای اصل برابری زنان و مردان – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

حضرت عبدالبهاء و اجرای اصل برابری زنان و مردان – بخش ۱
۰۵ مهر ۱۳۹۵

بخش اول سخنرانی با عنوان “چگونه حضرت عبدالبهاء در دوران قیادت خود زمینه اجرای اصل برابری زنان و مردان را فراهم فرمودند” که در نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر لندن انگلستان توسّط بهاریه معانی ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه