تعلیمات آئین بهائی و نقش آن در ورود مدرنیته و تجدد به ایران – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

تعلیمات آئین بهائی و نقش آن در ورود مدرنیته و تجدد به ایران – بخش ۳
۱۴ خرداد ۱۳۹۷

– بخش سوم و پایانی سخنرانی آقای کامیار بهرنگ در بیست و یکمین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران – لندن ۲۰۱۷ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه