بانوان موسیقی ایران – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

بانوان موسیقی ایران – بخش ۲
۱۴ تیر ۱۳۹۵

بخش دوّم سخنرانی با عنوان “بانوان موسیقی ایران” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط پریسا بدیعی ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه