قوس صعود و نزول و بازسازی ایران – بخش ۴

Program Picture

سخنرانی

قوس صعود و نزول و بازسازی ایران – بخش ۴
۲۸ اسفند ۱۳۹۶

مراحل دوگانه قوس نزول در آثار حضرت بهاءالله و نحوه استفاده از آن در بازسازی ایران.
بخش چهارم سخنرانی دکتر نادر سعیدی در بیست و هفتمین اجلاس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی – سال ۲۰۱۷ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه