سالروز شهادت حضرت باب

Program Picture

این روزها به یاد تو

سالروز شهادت حضرت باب
۱۹ تیر ۱۴۰۲

صد و هفتاد و سه سال پیش در ظهر داغ چنین روزی سید علی‌محمد شیرازی ملقب به باب، تاجری سی و یک‌ ساله، اهل شیراز که خود را موعود ادیان الهی نامید و رسالت‌اش را آغاز عصر جدیدی در تاریخ بشریت خواند را به دستور میرزا تقی خان امیر کبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه، در میدان سربازخانه شهر تبریز در مقابل چشمان هزاران نفر تیرباران کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه