دوران کرونا و آنچه از طبیعت می‌توان آموخت

Program Picture

خبرنگار

دوران کرونا و آنچه از طبیعت می‌توان آموخت
۱۲ شهریور ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم کیوان گیولا، مشاور خانواده – چگونه می‌توان با همه محدودیت‌های دوران کرونا، همچنان با طبیعت در ارتباط بود و از آن درس‌های زندگی آموخت

news letter image

ثبت نام در خبرنامه