تعصب، چالش روزانه همه انسان‌ها

Program Picture

خبرنگار

تعصب، چالش روزانه همه انسان‌ها
۱۹ شهریور ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم لادن بیگی، جامعه‌شناس و مددکار اجتماعی اکثر انسان‌ها بر این باورند که تعصب ندارند، اما کارشناسان انسان‌های عاری از تعصب را اقلیت کوچکی می‌دانند. چگونه می‌توان از تعصب‌های ظاهر و پنهان آگاه بود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه