Program Picture

اخبار جوامع بهائی

در گفتگو: گفتگوی مشاورین در مورد پروژه‌های آموزشی

۲۴ خرداد ۱۴۰۲

مرکز جهانی بهائی – در جدیدترین قسمت پادکست سرویس خبری، گفتگوی چند تن از مشاورین را در مورد بینش‌هایی دربارهٔ برنامه‌های تربیت اخلاقی و معنوی بهائی در جوامع سراسر جهان می‌شنویم.

این قسمت بخشی از مجموعه‌ای از پادکست‌هایی است که در حین کنفرانس هیئت‌ مشاورین قاره‌ای در مرکز جهانی بهائی ضبط شده است و مشاورین ریتیا بَکینیتی از کریباتی، حامد جواهری از زامبیا، ماینا مکانداویره از مالاوی، ژودیکایل موکوله از جمهوری آفریقای مرکزی و دَنیل پیرس اولام از استرالیا را گرد هم می‌آورد.

گفتگوی میان مشاورین خاطر نشان کرد که اگرچه پروژه‌های آموزشی بهائی متفاوتی وجود دارند، اما همهٔ آنها در یک هدف کلی مشترک هستند. آقای جواهری گفت: «ما برای آموزش و پرورش هدفی خاص در نظر داریم که [ایجاد] توانمندی جهت کمک به تحول اجتماع است. این توانمندسازی در عرصهٔ خدمت اتفاق می‌افتد.»

منبع: سرویس خبری جامعه بهائی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه