Program Picture

اخبار جوامع بهائی

آذربایجان: تجسم آینده‌ای فراتر از بردباری

۲۲ تیر ۱۴۰۲

باکو، آذربایجان – آیا مسیر دستیابی به صلح پایدار، ناگزیر شامل عبور از دوره‌هایی از رنج عمیق است که از اصرار بشر بر دنبال کردن الگوهای رفتار قدیمی ناشی می‌شود؟ یا ممکن است این مسیر با تقویت چشم‌اندازی از یک هویت و هدف مشترک روشن شود؟

این پرسشی بود که رمضان عسگرلی، یکی از اعضای دفتر امور خارجی بهائیان آذربایجان، در کنفرانسی ملی با عنوان «چالش‌ها و چشم‌اندازها درباره دستیابی به همزیستی» مطرح کرد.

این کنفرانس توسط کمیته دولتی انجمن‌های دینی و جامعه بهائی آذربایجان و با حضور نمایندگان مجلس و سایر مقامات دولتی، دانشگاهیان، نمایندگان جوامع دینی، رهبران جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران و در پی یک گردهمایی ملی که پیش از این موضوع همزیستی را بررسی کرده بود برگزار شد.

 

منبع: سرویس خبری جامعه بهائی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه