Program Picture

اخبار جوامع بهائی

تقویت نظام‌های تولید و توزیع غذا در پرتوی اصل یگانگی

۲۳ تیر ۱۴۰۲

رم – توسعه یک نظام عادلانه و پایدار در سطح جهانی که بتواند برای کل جمعیت جهان غذا تامین کند مستلزم بحث‌ و گفتگوهایی است که نه تنها به مشکلات جاری در زمینه کمبود مواد غذایی بپردازد، بلکه چالش‌های سیستمی در نظام جهانی غذا را در پرتو اصل یگانگی بشر به طور عمیق بررسی کند.

این باور اساس بیانیه‌ای را تشکیل می‌دهد که به طور مشترک توسط دفاتر جامعه جهانی بهائی در آدیس‌آبابا و بروکسل تهیه شده است و در پنجمین کنفرانس وزیران کشاورزی اتحادیه آفریقا و اتحادیه اروپا در رم ارائه شد.

این بیانیه با عنوان «سیستم‌های غذایی عادلانه، پایدار و تاب‌آور: برخی ملاحظات برای مشارکت اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا» بر اصول و پیشنهاداتی برای اقدام تاکید می‌کند از جمله: اهمیت بررسی پیش‌فرض‌های زیربنایی اقدامات و سیاست‌گذاری‌های کشاورزی از سطح محلی تا بین‌المللی، ارزیابی مجدد مفاهیم رفاه و توسعه، و فهم تاثیر رابطه تاریخی بین اروپا و آفریقا.

سلیمان بیلی از دفتر جامعه جهانی بهائی در آدیس آبابا می‌گوید: «ما باید درکی جامع از این به دست بیاوریم که نظام غذایی جهانی چگونه می‌تواند به شکل بنیادینی بازنگری شود تا دیگر این موقعیت پیش نیاید که مثلا آفریقا جایی که سرشار از منابع کشاورزی است به واردات مواد غذایی وابسته باشد.»

 

منبع: سرویس خبری جامعه بهائی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه