Program Picture

اخبار جوامع بهائی

بینش‌هایی از میدان عمل: پادکستی درباره پروژه‌های فوندائیک در زمینه کشاورزی

۲۲ تیر ۱۴۰۲

کالى، کلمبیا – در این قسمت پادکست، لزلى استوارت، مدیر اجرایى فوندائیک، با سرویس خبرى در مورد برخى از پروژه‌های موسسه فوندائیک، به ویژه پروژه‌های متمرکز بر حوزه‌هاى کشاورزى، تولید و توزیع مواد غذایى گفتگو کرد.

خانم استوارت شیوه‌هایی که اصول بهائی همچون هماهنگى علم و دین، یگانگى نوع انسان و خدمت خالصانه به اجتماع مى‌توانند مردم را الهام بخشند تا مسئولیت پیشرفت و رفاه خود را به عهده بگیرند بررسی کرد.

در یک مورد خانم استوارت توضیح داد که چگونه فارغ‌التحصیلان جوان برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی (PSA) که به عنوان «مروجان سلامت جامعه» شناخته می‌شوند، به طور فزاینده‌ای به مراقبت، حفظ و احیای محیط طبیعی توجه می‌کنند. او می‌گوید این پروژه‌ها به بازیابی برخی از گونه‌های بومی که به دلیل تک‌کشتی آسیب دیده‌اند کمک می‌کنند.

 

منبع: سرویس خبری جامعه بهائی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه