«در عالم انسانی مساله‌ای مهم‌تر و حیاتی‌تر از صلح وجود ندارد»

Program Picture

این روزها

«در عالم انسانی مساله‌ای مهم‌تر و حیاتی‌تر از صلح وجود ندارد»
۱۵ آبان ۱۴۰۲

«صلح موجب رفاه خلق است. صلح موجب خوشبختی ملت‌ها است. صلح موجب دوستی واقعی بین مردم است. صلح سبب آزادی است. صلح موجب برادری بین شرق و غرب است. صلح بزرگ‌ترین موهبت باری‌تعالی است. باید همه کوشش کنیم که پرچم صلح عمومی و وحدت عالم انسانی و برادری معنوی بین نوع انسان را برافرازیم.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه