«اطمینان به آیندۀ درخشان ایران را در قلوب‌تان زنده نگاه ‌دارید»

Program Picture

این روزها

«اطمینان به آیندۀ درخشان ایران را در قلوب‌تان زنده نگاه ‌دارید»
۲۳ آبان ۱۴۰۱

تاملی در بیان بیت العدل اعظم، پیام ۲۳ جون ۲۰۰۹ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه