اولین روز سال نو ۲۰۲۴ میلادی

Program Picture

این روزها

اولین روز سال نو ۲۰۲۴ میلادی
۱۱ دی ۱۴۰۲

«به یکدیگر جان‌فشانی نمایید و با هر فردی از افراد انسانی نهایت مهربانی کنید. نفسی را بیگانه نخوانید و شخصی را بدخواه مشمرید. چنان رفتار نمائید که جمیع خلق، خویش و پیوندند و آشنا و ارجمند. چنان سلوک نمائید که این جهان فانی نورانی گردد و این گلخن ظلمانی، گلشن رحمانی شود.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه