در آستانۀ دویستمین سالروز تولد حضرت باب

در آستانۀ دویستمین سالروز تولد حضرت باب
شهریور ۲۵, ۱۳۹۸

این روزها پیروان آیین بهائی در تکاپوی تدارکات برگزاری جشن دویستمین سالروز تولد حضرت باب هستند، تا پیام حیات‌بخش آیین بهائی را با جهانیان سهیم شوند.

ثبت نام در خبرنامه