در آستانۀ دویستمین سالروز تولد حضرت باب

Program Picture
در آستانۀ دویستمین سالروز تولد حضرت باب
شهریور ۲۵, ۱۳۹۸

این روزها پیروان آیین بهائی در تکاپوی تدارکات برگزاری جشن دویستمین سالروز تولد حضرت باب هستند، تا پیام حیات‌بخش آیین بهائی را با جهانیان سهیم شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه