در آستانه سالگرد رسالت حضرت باب

Program Picture

این روزها

در آستانه سالگرد رسالت حضرت باب
۰۱ خرداد ۱۴۰۲

و اما در آستانه صد و هشتادمین سالروز رسالت حضرت باب، بنیان‌گذار آیین بابی و مبشر آیین بهائی هستیم. یکی از اعیاد بزرگ در تقویم آیین بهائی. حضرت عبدالبهاء در خطابه‌ای که در صد و ده سال پیش در پاریس ایراد کردند، در مورد رسالت حضرت باب، می‌فرمایند: ظهور حضرت باب عبارت از طلوع صبح است، چنان که طلوع صبح بشارت به ظهور آفتاب می‌دهد. همین طور ظهور حضرت باب علامت طلوع شمس بهاء بود، یعنی صبحی بود نورانی که آفاق را روشن کرد. آن انوار کم کم نمایان شد تا عاقبت مهر رخشان جلوه نمود. حضرت باب مبشر به طلوع شمس بهاءالله بود و در جمیع کتب خویش بشارت به ظهور حضرت بهاءالله داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه