ورتا طهرانی – بخش ۲

Program Picture

درگه دوست

ورتا طهرانی – بخش ۲
۰۳ مرداد ۱۳۹۶

این هفته، در ادامه درگه دوست هفته پیش، سرگذشت جناب ورتا را پی خواهیم گرفت و دو فقره از سروده‌­های خود جناب ورتا و نیز دو قصیده که در رثای او سروده شده را خواهیم شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه