جنون سنگسری

Program Picture

درگه دوست

جنون سنگسری
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

در نخستین برنامه از فصل دوم درگه دوست، به سرگذشت میرزا فرج­ الله فنائیان، جنون سنگِسری خواهیم پرداخت و چند فقره از اشعارش را نیز خواهید شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه