فاضل قائنی – بخش ۱

Program Picture

درگه دوست

فاضل قائنی – بخش ۱
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

بخش اوّل سرگذشت جناب آقا محمّد، فاضل قائنی ملقّب به نبیل اکبر که یکی از فضلا و دانشمندان کم ­نظیر تاریخ بهائی است، به همراه ابیاتی از مثنوی شب و روز او.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه