Program Picture

درگه دوست

روح الله ورقا
۲۴ مرداد ۱۳۹۶

پس از دو هفته که به جناب ورقا پرداختیم، این هفته زندگی پسرش، روح ­الله را در پنج نما مرور خواهیم کرد و یک منظومه­ مثنوی از سروده­‌هایش را نیز خواهیم شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه