درباره گروه تواندهی نوجوانان

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره گروه تواندهی نوجوانان
۱۸ مهر ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با مرجان توفیق، چشم پزشک و مشوق گروه تواندهی نوجوانان در شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا درباره دستاوردهای این طرح گپی می‌زنیم. مرجان توضیح میده که این برنامه‌ها چه تاثیری بر آینده نوجوانان می‌گذاره.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه