Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره مفهوم خدمت
۲۶ دی ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با اشکان عنایتی، فعال در حیطه مسائل اجتماعی، به مفهوم خدمت نگاهی خواهیم داشت. اشکان برامون توضیح میده که چطور تغییر نگاه فردی به مفهوم زندگی و خدمت، می‌تونه در رسیدن به جامعه‌ای پویاتر تاثیرگذار باشه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه