درباره فلسفه عمل به احکام در آئین بهائی – بخش ۱

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره فلسفه عمل به احکام در آئین بهائی – بخش ۱
۱۳ اسفند ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با آقای عرفان روح الفدا، پژوهشگر و علاقمند به حوزه فلسفه، درباره فلسفه عمل به احکام در آئین بهائی گپی می‌زنیم. عرفان برامون توضیح می‌ده که در این آئین عشق به پروردگار دلیل اصلی عمل به احکام اوست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه