درباره‌ دیدگاه حضرت عبدالبهاء در خصوص وحدت نژادی

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره‌ دیدگاه حضرت عبدالبهاء در خصوص وحدت نژادی
۱۴ آذر ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با ساناز خسروی، مهندس نرم افزار و پژوهشگر در زمینه فلسفه دین، در خصوص دیدگاه حضرت عبدالبهاء در باره وحدت نژادی گپی می‌زنیم. ساناز برامون از تاثیر سفرهای حضرت عبدالبهاء به غرب و آگاهی رسانی در خصوص برابری نژادی صحبت می‌کنه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه