درباره دو دوره از پارلمان جهانی ادیان

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره دو دوره از پارلمان جهانی ادیان
۳۰ مهر ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با لاله معینی پور، چشم پزشک و از همکاران رسانه PersianBMS، درباره دو دوره از پارلمان جهانی ادیان گپی می‌زنیم. لاله برامون از سخنرانان و موضوع اصلی این پارلمان در سال ۲۰۲۱ میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه