درباره درک بهتر نیازهای روحی کودکان و نوجوانان

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره درک بهتر نیازهای روحی کودکان و نوجوانان
۰۳ دی ۱۴۰۰

امروز در بخش دوم گفتگو با خانم سها دردشتی، مشاور خانواده، ازدواج و کودک، در خصوص راه‌های عملی برای درک بهتر نیازهای روحی کودکان و نوجوانان در دوران قرنطینه گپی می‌زنیم. سها از اقدامات جامعه بهائی برای کمک به گروه‌های سنی مختلف میگه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه