درباره حال و هوای نوروز در غربت

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره حال و هوای نوروز در غربت
۰۵ فروردین ۱۴۰۱

امروز با آنیتا همراه می‌شیم و درباره حال و هوای نوروز در غربت ازش می‌شنویم. آنیتا از تجربه خودش به عنوان یک مهاجر در روزهای عید می‌گه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه