Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره تغییرات اقلیمی
۱۶ مهر ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با دکتر منصور سهرابی، پژوهشگر در زمینه بوم‌شناسی و محیط زیست در کشور آلمان، درباره تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن بر زندگی انسان گپی می‌زنیم. دکتر سهرابی از نقش ما در مبارزه با تخریت محیط زیست صحبت می‌کنند.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه