درباره اهمیت توانمندسازی زنان در حفظ محیط زیست

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره اهمیت توانمندسازی زنان در حفظ محیط زیست
۲۵ شهریور ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با آقای دکتر منصور سهرابی، پژوهش‌گر در زمینه بوم‌شناسی و محیط زیست در کشور آلمان، درباره اهمیت توانمندسازی زنان در حفظ محیط زیست گپی می‌زنیم. دکتر سهرابی از نمونه‌های موجود در این ارتباط برامون می‌گن.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه