داستان‌های نیلوفر

program picture

داستان‌های نیلوفر

بذرهای فضائل اخلاقی در قلوب تک تک انسان‌ها کاشته شده‌اند، اما رشد این بذرها در گرو فرایندی است که آغاز آن از زمان کودکی حائز اهمیت ویژه‌ای می‌باشد.
در این نمایش رادیویی سعی بر آن است تا از طریق ماجراهایی که نیلوفر – شخصیت اصلی داستان – تجربه می‌کند برخی از فضائل به نحوی محسوس در ذهن کودکان جای گیرند تا در به‌کارگیری صفات و ارزش‌های روحانی در زندگی فردی و اجتماعی، کودکان عزیز را یاری دهند.
نمایش رادیویی داستان‌های نیلوفر با برداشت از کتاب یادگیری‌های نیلوفر تهیه و اجرا شده است.
دانلود کتاب یادگیری‌های نیلوفر

news letter image

ثبت نام در خبرنامه