کودکان آسمان یا چترتو بگیر روُ کتاب آشپزی

Program Picture

داستان‌های من و عیال

کودکان آسمان یا چترتو بگیر روُ کتاب آشپزی
۱۶ اسفند ۱۳۹۶

دعای توُ خلوت برام یه چیز دیگه‌اس … هر وقت بارون نم نم بباره … با این رفیق بالانشینمون درددل می‌کنم؛ میگم، می‌خندم، گریه می‌کنم … شما که غریبه نیستین؛ گاهی هم می‌زنم زیر چونه‌اش!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه