«دو تا آلو برقونی توی چشم» یا «زن خوبم برا خودش نعمتیه‌ها!»

Program Picture

داستان‌های من و عیال

«دو تا آلو برقونی توی چشم» یا «زن خوبم برا خودش نعمتیه‌ها!»
۰۹ اسفند ۱۳۹۶

«یعنی میگی من متعصّب‌ام؟!» … «… رگای گردنت شده مث خیار چنبر، چشات شده دو تا آلو برقونی، صدات رو ول کردی صد رحمت به علی آقا وانتی، چکشی می‌کوبی رو ترمز صد رحمت به اتوبوسای شرکت واحد … نظر خودت چیه؟»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه